mobiel zoek icoon

Nieuwe boeken CGI

Comité Gemeentehulp Israël geeft deze zomer twee nieuwe boeken uit. Het gaat om vertalingen van boeken van Joods-Messiaanse auteurs Eithan Shishkoff en David Baron. Het boek van Shishkoff heet ‘Hoe zit dat met ons’, komt uit Israël en is van recente datum. Het boek van Baron heet ‘Dienaar van JHWH’ is ruim 100 jaar oud, maar nog altijd actueel.

Eithan Shiskoff kwam in de jaren ’90 van de vorige eeuw naar Israël waar hij een bediening begon onder immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie: Tents of Mercy, waar vier gemeenten uit zijn voortgekomen. Zijn boek gaat over ‘de volheid van de volken en het geheel Israël’, zoals de apostel Paulus dat noemt in zijn brief aan de Romeinen. (Rom 11:25) Iets in de volheid van de heidenen brengt redding aan Israël, maar de volheid van Israël betekent nog meer voor de volken. Hoe zit het met ons? verheldert de relatie tussen Israël en de volken in Gods plan. ISBN 9789090346519.

David Baron groeide in de 19e eeuw op in een orthodox-joods milieu in het oosten van Polen. Hij kwam tot de ontdekking dat Jezus de Messias was en reisde de wereld over om dat bekend te maken, lang voor de stichting van de moderne staat Israël. ‘De dienstknecht van JHWH’ gaat over de voor Joden meest discutabele tekst in de Tenach: Jesaja 53. Een interessant boek, waarbij je de context van die tijd wel in acht moet nemen. ISBN 9789090346328.

Beide boeken zijn via onze webshop te bestellen voor € 14,95 per boek (excl. porto).

Naar webshop

04-06-2021