mobiel zoek icoon

Conferentie ‘Gods kroonjuwelen’

Van 6 tot en met 8 oktober 2021 organiseert Stichting Cornerstone, in samenwerking met Comité Gemeentehulp Israël, een unieke conferentie onder de titel ‘De kroonjuwelen van God’, naar aanleiding van Zacharia 9:16. Dit zal plaatsvinden in het gebouw van Pillar of Fire, Kerketuinenweg 10c in Den Haag.

Het gaat om Israël, Ismaël (Arabische wereld) en Edom (de volken). Verschillende bijbelleraren (ongeveer 30 in totaal) uit Israël, de Arabische wereld en het Westen (waaronder Nederland) zullen met elkaar nadenken over dit thema vanuit de historie, maar ook naar het heden en de toekomst. Een unieke conferentie om zo met elkaar naar Gods plan te kijken! Daarnaast zijn er aparte bijeenkomsten voor zowel mannen- als vrouwen, om zo verschillende visies naast elkaar te kunnen leggen. Deze worden vervolgens geïnventariseerd en ook gepubliceerd.

Naast de vaste deelnemers zijn ook gasten in de gelegenheid om deze conferentie bij te wonen (echter zonder actieve deelname aan het debat). Totaal kunnen we ongeveer 60 gasten verwelkomen! Zie voor aanmelding: cornerstone-ministries.info Daar leest u alle informatie over het programma en de kosten.

Onder andere de volgende deelnemers hebben hun medewerking toegezegd : David Friedman en Joseph Haddad (Israël), Afeef Halasha (Jordanië), Nathan Bassaly (Egypte), Kees de Vreugd en Peter Steffens (Nederland, CvI). 

NB: de voertaal is engels!

Namens het organiserend comité 
Jaap Bönker'
directeur CGI

23-06-2021