mobiel zoek icoon

Onderzoek: ruim 15.000 Messiaanse gelovigen in Israël

Een nieuw groot onderzoek maakt duidelijk dat er in Israël ruim 15.000 mensen zijn aangesloten bij Messiasbelijdende gemeenten. Het onderzoek vond plaats tussen 2019 en 2020 en verschijnt binnenkort in boekvorm onder de titel: Jesus Believing Israelis: Exploring Messianic Fellowships. De Israëlische nieuwssite Israel Today sprak de onderzoekers.

Cover Jesus Believing IsraelisFoto visual: © Jose HERNANDEZ Camera 51 (Shutterstock)

De twee onderzoekers David Serner en Alexander Goldberg zijn verbonden aan het Caspari Centre voor Bijbels en Joods onderzoek in Jeruzalem. De heren deden in 2019 en 2020 onderzoek onder Messiasbelijdende gelovigen in het hele land en schreven er een lijvig boek van 500 pagina’s over. Het onderzoek werd gestart op verzoek van enkele Messiaanse leiders die het hoog tijd vonden voor een nieuw onderzoek. Het vorige dateerde al weer van 1999. 

Meegenomen in het onderzoek zijn vrije gemeenten, huisgroepen en kerken. Arabische-evangelische gemeenten zijn niet meegenomen. 

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Er zijn 280 Joods-Messiaanse gemeenten.
  • Er zijn 15.323 gelovigen (Joods en niet-Joods) verbonden aan gemeenten (van wie 8.125 volwassenen).
  • 55% van de leden van de Messiaanse gemeenten heeft een Joodse afkomst. 
  • In de gemeenten zijn dit de belangrijkste voertalen: 
    • Russisch (136 gemeenten)
    • Hebreeuws (83 gemeenten)
    • Amhaars (Ethiopisch - 30 gemeenten) 

Uit de vele Russischtalige en Amhaarssprekende gemeenten blijkt wel dat er met name onder olim (immigranten die Alija maakten de afgelopen decennia) veel mensen tot geloof komen. 

Ondanks het gedegen werk van de onderzoekers, zijn er altijd kanttekeningen te plaatsen. De onderzoekers geven toe dat sommige mensen aangesloten kunnen zijn bij meerdere gemeenten, wat kan leiden tot dubbeltellingen. 

Bovendien zijn er ongetwijfeld ook individuele gelovigen die helemaal niet zijn aangesloten bij een gemeente en zo buiten beeld blijven. Ook zijn er verhalen bekend van Joden in de Joods-orthodoxe kringen die overtuigd zijn geraakt dat Jezus de Messias is. Het is niet bekend hoeveel mensen dat betreft. 

Als we uitgaan van het gegeven dat 55% van de leden van de onderzochte gemeenten Joods genoemd kan worden, kunnen we stellen dat het aantal Messiasbelijdende Joden in Israël onder de 9.000 ligt. Op een bevolking van ruim 9 miljoen, is dat minder dan 0,1 procent.  

Groei
Het Caspari Centre meldde eerder dat onderzoek in 1999 uitwees dat er toen ongeveer 5000 Joodse-messiaanse gelovigen in Israël woonden. Je zou kunnen stellen dat het aantal in ongeveer 20 jaar is verdubbeld. Al is niet geheel duidelijk of destijds ook niet-Joodse leden van messiaanse gemeenten meegeteld zijn. 

De onderzoekers zijn bij de vraag of iemand Jood is, uitgegaan van de definitie van de Israëlische Wet op de Terugkeer, die stelt dat iemand ten minste één Joodse grootouder moet hebben.

18-02-2022