mobiel zoek icoon

Messiaanse voorgangers bidden en vasten drie dagen

Voorgangers van zo’n dertig messiaans-Joodse en Arabische gemeenten in Israël bidden en vasten deze week drie dagen. De drie dagen van verootmoediging, vasten en gebed zijn van zondag 25 tot dinsdag 27 februari. Ook gemeenteleden wordt gevraagd thuis mee te vasten en bidden. De driedaagse wordt dinsdag afgesloten in de Carmelgemeente bij Haifa. De huidige oorlog met Hamas is de directe aanleiding, maar het gebed strekt zich ook uit naar de interne problemen in Israël.

De eerste dag is vooral gericht op persoonlijke verootmoediging. De tweede dag staat in het teken van onderlinge vergeving en gaat over onopgeloste onderlinge conflicten binnen de messiaanse beweging. Op de derde dag wordt gebeden voor het land en het volk vanwege “de vele zonden die het heeft begaan.”

De initiatiefnemers schrijven: “Onze natie bevindt zich in wat wel eens het meest kritieke uur in onze geschiedenis zou kunnen zijn, sinds de oprichting als moderne staat in 1948. Alle menselijke oplossingen zijn zwak in het licht van de vele dilemma’s en vraagstukken waar we voor staan met betrekking tot interne en externe gevechten die ons bestaan als natie bedreigen. De onheilspellende pressie en eisen van de VS en andere naties die op Israël drukken, zijn, als ze worden ingewilligd, een zekere garantie voor een toekomstige ramp. Als we niet toegeven aan deze druk van buitenaf, zouden we wel eens volledig geïsoleerd kunnen raken van de wereldgemeenschap van naties. Voor ons liggen de onopgeloste kwesties van oorlog met Hezbollah in Libanon en een steeds groter wordende mogelijke toekomstige atoomoorlog met Iran en haar gevolmachtigden in de naties die ons omringen.” 

De ruim dertig voorgangers willen samenkomen om “zich te verootmoedigen voor de hemel namens onze natie en God smeken dat Zijn genade, vergeving, bescherming en goddelijke interventie tot ons worden uitgebreid. Er is gebed geweest in de individuele gemeenten, maar we zijn er als Lichaam niet in geslaagd om als één Stem voor de hemel verenigd te zijn in vasten en gebed als priesterschap namens ons volk.” 

Geestelijke poorten geopend 

De initiatiefnemers leggen een duidelijke link tussen de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 en de morele staat van het volk Israël. “De zonde in het Land heeft geestelijke poorten geopend voor deze huidige ramp die over ons land en volk komt. De verdeeldheid en vijandschap binnen de natie en haar leiderschap, de haat zonder reden, het vergieten van onschuldig bloed door abortussen, het voorstaan van immoraliteit en seksuele perversie, de afgoderij en hoogmoed, en de grote zonde van het verwerpen van de soevereiniteit van de God van Abraham, Izaäk en Jakob over dit land en zijn volk – hebben allemaal gewerkt om Gods bedekking van zegen en een grote mate van Zijn bescherming van ons weg te nemen. Het Novafeest, waar onze jeugd rond een groot beeld van Shiva danste, deed denken aan de zonde van het Gouden Kalf en was een duidelijke waarschuwing voor de gevolgen ervan. We rouwen met al diegenen die geleden hebben en hun geliefden verloren hebben bij deze gebeurtenis.

We hebben inderdaad gefaald als Lichaam om de Heer in eenheid en eensgezindheid te smeken om Zijn genade voor Israël en om in de kloof voor Hem te staan en Hem te vragen om ons te vergeven van onze vele zonden tegen Hem en elkaar. Maar voordat we effectief kunnen staan in de biecht en de verootmoediging van ons hart voor God voor Israël, moeten we eerst bij onszelf beginnen. Wij, ondergetekenden, in diepe overeenstemming en overtuiging van hart, geloven dat het tijd is om de Heer te zoeken en het Lichaam van de Messias in het Land op te roepen tot drie dagen van vasten en gebed met de nadruk op bekering.”

Tekst: Michiel Steenwinkel
Foto: Shutterstock

01-03-2024