mobiel zoek icoon

P1756 Ahavat Yeshua

Ahavat Yeshua (liefde van Jezus of liefde voor Jezus) is een Hebreeuws-talige gemeente in het centrum van Jeruzalem en wil graag de liefde van Hem uitdragen op allerlei gebieden. De gemeente heeft een sterke focus op de vijfvoudige bediening uit Efeze 4 en de wederkomst van Jezus in Jeruzalem.

De gemeente is in 2006 opgericht door Eddie Santoro, die daarvoor diende bij de gemeente Tiferet Yeshua in Tel Aviv. Santoro is na een ziekbed in juni 2019 overleden. Asher Intrater en Dan Juster zijn de huidige voorgangers. 

19-06-2019