mobiel zoek icoon

P1796 Shavei Tzion

Shavei Tsion (teruggekeerden naar Sion) is een overwegend Russische gemeente in Haifa. De gemeente heeft een sterke focus op onderricht uit de Torah en ziet Jezus als ‘de vleesgeworden Torah.’ Ook wordt de Joodse identiteit benadrukt, wat tot uiting komt in bijvoorbeeld keppels die je hier nog wel eens ziet.

De gemeente geeft zo’n 120 kinderen uit de buurt les op diverse artistieke gebieden, zoals schilder- en muziekles. Veel van de deelnemers komen uit niet-gelovige gezinnen. Ook heeft de gemeente een eigen kleine tv studio. De Bijbelstudies die hier worden opgenomen, staan op het Russischtalige YouTube kanaal OasisMedia.

Voorganger Leon Mazin in actie
Voorganger Leon Mazin in actie in de Messiaanse gemeente Shavei Tsion

05-02-2024