mobiel zoek icoon

P1708 Dugit Messianic Outreach

Het woord ‘Dugit’ betekent kleine vissersboot, zoals gebruikt door de discipelen van Jezus op het Meer van Galilea. In 1993 begon evangelist Avi Mizrachi met straathoekwerk in het hart van Tel Aviv. Hieruit ontstond het 'Dugit Messianic Outreach Center'. Mensen krijgen liefde, aandacht en hulp. Broodnodig, want Tel Aviv kent veel daklozen en mensen met drugs- en andere verslavingen.

Regelmatig wordt er ‘Dugit Live’ gehouden, met optredens van gelovigen die door middel van muziek en getuigenissen hun geloof delen. Vanuit dit werk is de levendige gemeente Adonai Roi ontstaan, wat betekent: De Heer is mijn Herder. Dugit opende in 2019 een nieuwe ‘gebedstoren’ in een hoog gebouw, van waaruit voor het heil voor de stad en het land kan worden gebeden.

Avi Mizrachi

11-04-2021