mobiel zoek icoon

P1757 Home of Jesus the King

De Home of Jesus the King Church (Thuis van Jezus de Koning) in Nazareth heet niet voor niets zo. Gevestigd in de stad waar Jezus opgroeide, doet deze gemeente veel aan evangelisatie en diaconale hulpverlening onder de Arabische bevolking in de stad.

Voorganger Saleem Shalash neemt een bijzondere plek in binnen de kerk in Israël. Deze Arabische Israëli werd ‘verliefd’ op het Oude Testament en ontdekte dat God nog altijd een bijzonder plan heeft met het Joodse volk en de staat Israël. Shalash is in de VS gepromoveerd op de bijzondere positie van Israël gezien vanuit een Arabische context. “Ik weet dat het veel tegenstand zal opleveren, maar met Gods hulp zal het lukken.”

Saleem en Nisreen Shalash

Saleem bedankt de gelovigen in Nederland voor de financiële hulp

12-02-2024