mobiel zoek icoon

P1806 Fonds Huurdonaties

Veel Messiaanse en positief op Israël gerichte Arabische gemeenten hebben te kampen met ruimtegebrek en met hoge huren van de ruimtes die ze gebruiken, of willen gaan gebruiken.

Voor een aantal is het nijpend. Huren in Israël is een hoge kostenpost, zeker als het bekend is dat het gaat om Messiaanse gemeenten of Arabische gemeenten, die positief tegenover Israël staan. CGI wil een fonds creëren, van waaruit wij noodlijdende gemeenten willen helpen, hetzij incidenteel, hetzij structureel!

Wij vragen u om daaraan mee te werken door te doneren op ‘Fonds Huurdonaties’. Daaraan komen we tegemoet aan de oproep van Paulus: ‘Laten wij, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.’ (Galaten 6:10)

13-04-2021