mobiel zoek icoon

Nieuw nederlandstalig boek Mark Kinzer

Kortgeleden verscheen bij Scholten uitgeverij het boek 'Israël in het hart van de Kerk'. De ondertitel luidt ‘Jezus in het hart van Israël’. Dit boek bevat onder meer vijf in het Nederlands vertaalde lezingen die de messiasbelijdende theoloog dr. Mark Kinzer in het najaar van 2015 in Nederland gaf. Die lezingen maakten destijds veel indruk. Met het verschijnen van dit boek is het werk van Mark Kinzer nu voor het eerst in Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. Aanvankelijk zou hijzelf bij de presentatie van dit boek in Nederland aanwezig zijn geweest, wat niet doorging vanwege het coronavirus.

Op de achterflap van het boek staat: ‘De Messiasbelijdende Joodse theoloog Mark Kinzer laat verrassend nieuw licht schijnen op bekende teksten uit het Nieuwe Testament. De verhouding tussen Jezus, Israël en de Kerk komt er zo ineens anders uit te zien. Eeuwenlang was Jezus degene die christendom en jodendom diep verdeelde. Kinzer komt op basis van zijn nauwkeurige nieuwe lezing van het Nieuwe Testament tot een andere conclusie: Jezus is degene die Kerk en Israël verbindt. Hij is tegelijk de Messias Koning van Israël en het Hoofd van zijn Lichaam, de Gemeente. Kinzer toont overtuigend aan dat het Nieuwe Testament een blijvende verbondenheid van Jezus met zijn volk Israël leert. Een verbondenheid die tot de dag van vandaag voortduurt. Dit levert een heel ander plaatje op. Want door Jezus is de Kerk van Christus dan onlosmakelijk verbonden met het Joodse volk. De joden die Jezus als Messias belijden belichamen deze verbondenheid van Israël en de Kerk. Zij behoren immers tot beide. Dit boek maakt duidelijk dat het luisteren naar de Joodse stem onontbeerlijk is voor het verstaan van Gods weg met Kerk en Israël.’

De redactie van het boek werd verzorgd door Jeroen Boel van de Jules Isaac Stichting. In het Engels publiceerde Mark Kinzer overigens alweer een nieuw boek met de titel ‘Jerusalem Crucified, Jerusalem Risen’, waarin laat hij zien dat Israël een centrale plaats inneemt in het Evangelie zelf.

Het boek ‘Israël in het hart van de Kerk' is te bestellen via www.scholtenuitgeverij.nl
Zie ook: www.markkinzer.com

06-04-2020