mobiel zoek icoon

Tweede lockdown in Israël raakt veel mensen hard

Het zijn bijzondere najaarsfeestdagen in Israël. Met een strenge lockdown van drie weken hoopt de Israëlische regering de tweede coronagolf te stoppen. Bijna iedereen werkt vanuit huis, ook de scholen zijn weer gesloten. Je mag je bewegen tot maximaal 500 meter rond je huis.

De lockdown vindt juist nu plaats om veel verplaatsingen tijdens de feestdagen te voorkomen. Vorig weekend was het Nieuwjaar in Israël, volgende week begint het Loofhuttenfeest. Normaal is Jeruzalem dan het toneel van vele festiviteiten, zoals de Jeruzalemmars met vele duizenden christenen uit de hele wereld. Dit jaar zal het muisstil zijn in die straten.

Messiaanse Joden en Arabische christenen worden dubbel geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben niet alleen te maken met verminderde (collecte)inkomsten vanwege de slechte lokale omstandigheden. Ook de donaties uit het buitenland nemen sterk af. Deze buitenlandse donaties vormen een belangrijke inkomstenbron van de kleine Arabisch-christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschap in Israël. De werkloosheid loopt snel op in Israël, meer dan 20 procent van de beroepsbevolking heeft geen baan.

Geef juist tijdens deze najaarsfeesten! Noodhulp komt via aangesloten gemeenten terecht bij de meest kwetsbaren: ouderen, éénoudergezinnen en mensen die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt.

Steun is nodig en wordt zeer gewaardeerd. Bid mee! En geef, dat kan eenvoudig online via onderstaande button:

Doneer online

25-09-2020