mobiel zoek icoon

Gemeenten in Steenwijk en Ashdod bouwen aan vriendschap

Relaties bouwen met gelovigen in Israël is prachtig. Het geeft niet alleen een verbondenheid met het Joodse volk. Het betrekt de gemeente hier in Nederland ook op een bijzondere manier bij het plan van God. CGI investeert graag in relaties tussen gemeenten in Nederland en Israël. Want die werken twee kanten op, weten ook Thea Meijer Meijer en Wiebe Dijkstra uit Steenwijk.

Dijkstra is nu enkele jaren als lid van het dagelijks bestuur/penningmeester betrokken bij CGI en als zodanig goed op de hoogte van wat er in Israël gebeurt. Voor medegemeentelid Thea Meijer Meijer is het allemaal nog wat nieuwer. In 2017 kwam zij voor het eerst in Israël, maar het kwartje viel helemaal toen de Israëlische voorganger Jacob Liebenberg uit Ashdod (zie aprilnummer 2020) in februari dit jaar een lezing hield in ‘haar’ Steenwijk.

Thea: ‘Ik noem het emotionele verwondering. Vroeger werd er bij ons gesproken over zendelingen ‘die de Joden gingen bekeren’. Maar nu stond hier een Jood het verhaal van Jezus
aan óns te vertellen. Het deed mij heel veel. Zeker omdat ik lees dat bij meer Joden de geestelijke bedekking wordt weggenomen, dat ze de Here Jezus gaan zien. Deze mensen staan in een keiharde maatschappij en ervaren veel tegenstand. Zij willen en moeten voor het evangelie gaan. Wij in Nederland zijn niet op die manier gemotiveerd. Maar hier was een Jood die recht door zee én liefdevol is. Ik moest denken aan Rabbi Jezus die in Israël Gods liefde bij de mensen bracht.’

Dijkstra ziet voor zijn ogen gebeuren wat er als profetie over het toekomstige Koninkrijk staat geschreven: ‘Op enig moment zullen de Joden als zendelingen over de wereld gaan. Dan zullen tien mensen ‘de jas’ van een Jood vastpakken en vragen: wie is de Jezus die jullie volgen? Dat zie je hier al een beetje gebeuren.’

Na het bezoek van Liebenberg groeide dit jaar een vriendschapsband tussen Baptistengemeente Het Baken in Steenwijk en de Messiaanse gemeente Beth Hallel in Ashdod. Toen Thea in een gebedsbrief van Chuck Cohen las dat hij christenen wereldwijd oproept om Israël en in het bijzonder de gemeenten aldaar te ondersteunen, belde ze Wiebe meteen op. Konden ze niet iets doen? Ze besloten weer contact te leggen met Liebenberg en hem te vragen hoe ze konden helpen.

Dijkstra: ‘Wij bidden al jaren in de gemeente voor Israël dus het verzoek om hulp vond een goede bodem. We hebben zo’n 600 dollar ingezameld voor voedselpakketten en andere noodhulp in Liebenbergs gemeente Beth Hallel in Ashdod. Daarnaast gaat de gemeente ook aan de slag met de gebedspunten die doorkomen uit Israël.’

In Steenwijk hopen ze de samenwer- king de komende jaren uit te breiden. Dijkstra wil het liefst een gemeentereis organiseren waar ook jongeren aan deel- nemen. Meijer: ‘Een uitspraak die mij echt geraakt heeft, is: “Als Israël leeft in het hart van de Here Jezus Christus, dan moet Israël ook leven in het hart van christenen.” En als de Heer iets van ons wil, dan moeten we het ook doen. Dat verlangen is heel sterk geworden bij mij. Het is nu echt tijd dat wij als gemeenten achter Gods volk gaan staan.’ Dijkstra vult aan: ‘We hebben niet eens een werkgroep, in onze gemeente gaat het eigenlijk vanzelf.’
In Ashdod zijn ze heel blij met de steun uit Steenwijk. Liebenberg: ‘De liefde en steun van onze vrienden in landen als Nederland en de rest van de wereld is een cruciale katalysator geweest in wat God in Israël heeft gedaan. Door hun liefde, gebeden en steun is het lichaam van de Messias in Israël de afgelopen tien jaar exponentieel gegroeid. Ze vervullen de profetische woorden uit Jesaja 61:5 “Vreemdelingen zullen staan en uw kudden weiden, de zonen van de buitenlander zullen uw ploeglieden en uw wijngaardeniers zijn.” Wij hier in Israël houden van deze dierbare vrienden van Israël, en we bidden voortdurend voor hen, omdat we weten dat het steunen van Israël in deze tijden zelf een onge- looflijke daad van geloof en visie is. God zegene u allen, shalom uit Israël!’

CGI ondersteunt van harte vriendschaps- banden tussen gemeenten in Nederland en Israël. Leidend daarbij is de tekst uit Romeinen 15:27: ‘Immers, als de heidenen aan hun (Israëls) geestelijke welda- den deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.’ En de woorden die Thea Meijer Meijer op haar hart draagt: “Spreek tot welgestelde christenen onder de volken, en herinner hen eraan dat alles wat ze hebben van U is. Ze hebben een Bijbelse verplichting om de Joden in deze tijd te helpen” (lees ook Haggai 2:8 en Jesaja 60:3-12).

Wilt u ook met uw gemeente iets doen voor gelovigen in Israël? Neem contact op met Jaap Bönker: j.bonker@cgi-holland.nl.

02-11-2020