mobiel zoek icoon

De nood is hoog in Israël door derde lockdown...

Na de eerste lockdown in het voorjaar en de tweede in het najaar verkeert Israël sinds begin deze week in een derde lockdown. Israëli’s mogen niet verder dan 1 kilometer van hun huis. Waar wij in Nederland in de tweede golf zitten, zit Israël al in de derde golf.

En er is nog een groot verschil. Waar de werkloosheid in Nederland dankzij het overheidsingrijpen de laatste maanden is gedaald, is die in Israël flink gestegen, tot zelfs boven 20 procent! Met als gevolg dat 2,5 miljoen mensen er financieel fors op achteruit zijn gegaan. Volgens Israëlische media is het aantal mensen onder de armoedegrens dit jaar gestegen van 8 naar 14 procent. Juist nu komt CGI op voor deze mensen. In gedachtenis aan de woorden van de apostel Paulus die zei: ‘Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.’ - Romeinen 15:27

Noodhulp

Messiaans-Joodse en Arabische gemeenten doen mooie dingen in deze tijd.

Zo schrijft pastor Israel Pochtar uit Ashdod:
‘Ondanks dat we onze humanitaire projecten logistiek moesten herstructureren, konden we toch een recordaan- tal mensen en gezinnen in nood bereiken. God wordt niet beperkt door menselijke beperkingen. Hij zal een weg ope- nen waar er geen is.’

En pastor Salim Shalash uit Nazareth:
‘Veel mensen zitten zonder werk en gaan door extreem financiële moeilijkheden. Dit is de tijd voor de kerk om op te staan en hoop aan de mensen te brengen. Hoop die alleen gevonden kan worden in Jezus Christus.’

Deze kerk brengt huisbezoeken aan gemeenteleden in nood. Ze bidden met mensen en brengen elektrische kacheltjes, dekens en voedsel rond. Dat doet deze Arabische gemeente ook onder arme Joodse inwoners in de regio, wat een groot getuigenis is.

Uw hulp voor onze broeders en zusters in Israël is nodig!

CGI steunt Messiaanse en Arabische gemeenten in Israël die betrokken zijn bij hulpverlening aan de mensen die het het hardst nodig hebben. Uw gift voor noodhulp komt terecht bij deze gemeenten die er mensen mee voorzien van voedsel, kleding of andere benodigdheden.

Maak uw gift over via online doneren,
P 8001 Algemeen Steunfonds

Download Noodhulpeditie als PDF

04-01-2021