mobiel zoek icoon

Actueel

De doelstelling van Comité Gemeentehulp Israël is om enerzijds de Messiaanse beweging in Israël tot zegen te zijn met gebed- en financiële steun. Anderzijds willen we in Nederland graag christenen/gemeenten bij dit werk betrekken.

Om deze reden:

  • brengen we nieuws vanuit de Messiaanse beweging in Israël
  • trekken sprekers het land in om gelovigen in Nederland met het werk in Israël bekend te maken. 
  • organiseren we reizen naar Israël om Nederlandse christenen met het land Israël in het algemeen en de Messiaanse gelovigen in het bijzonder in contact te brengen.