mobiel zoek icoon

In Memoriam Henk Mulder, CGI-pionier

Een bijzonder mens is thuisgekomen bij zijn Vader in heerlijkheid. Er is dankbaarheid voor wie hij was en wat hij mocht betekenen voor ons en voor velen. Tegelijkertijd is er het gemis…

03.07.1947–19.01.2024

Tien jaar geleden leerde ik Henk persoonlijk kennen toen ik in het Algemeen Bestuur van Comité Gemeentehulp Israël (CGI) kwam. Toen we met enkelen van CGI in gesprek waren over het onderwijs over Israël en het Jodendom, ervoeren we beiden een diepe verbinding in onze roeping voor Israël. Zoals Henk het uitdrukte: ‘toen we elkaar spraken was het alsof er stroom door me heen ging, m’n haren gingen recht overeind staan (op de armen)’. Deze verbinding was van God gegeven, dat wisten we beiden. Voor zijn werk voor Israël en het Jodendom (onzer beider roeping). Dat heeft vrucht gedragen, kostbare vrucht!

Henk krijgt een schouderklopje van Teddy Kollek, oud burgemeester van Jeruzalem
Henk krijgt als Israël-ambassadeur een schouderklopje van Teddy Kollek, oud burgemeester van Jeruzalem


Binnen een jaar werd ik gevraagd bestuursvoorzitter te worden van CGI. Hoewel we beiden van de VPE waren, was mijn netwerk ten aanzien van het CGI-werk beperkt. Henk kende als betrouwbare bestuurder vanaf de eerste oprichting midden jaren ’80 veel relevante organisaties en mensen. Als dienstbare hulpverlener steunde Henk me om het bestuur en CGI door enkele moeilijke fasen heen te loodsen. Zijn adviezen en inzichten waren vrijwel altijd van God gegeven. Nooit op zijn eigen eer gericht, altijd op het bouwen van Gods plan met zijn volk Israël.

In crisistijd bleek Henk een door en door betrouwbare vredestichter. Ook had hij een scherp gevoel in de Geest voor dingen die niet uit God zijn, maar uit ons menselijk eergevoel. Dat sprak hij niet openlijk uit, maar op het juiste moment wist hij er de vinger op te leggen. Toen Henk uiteindelijk om gezondheidsredenen enkele jaren geleden na zo’n 35 jaar trouwe dienst afscheid moest nemen, heeft het bestuur hem als eerste en tot nu toe enige, benoemd als erelid van CGI.
 


Henk in de synagoge van Emmen, waar hij ook bestuurslid was
 

Ik moest de afgelopen dagen denken aan Elisa, die de profeet Elia ten hemel zag varen:
‘En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer.’ 
Zo is deze bijzondere Godsman, zoals we Henk gerust mogen noemen, door de Vader thuisgehaald. Hij heeft de goede strijd gestreden en voltooid ten einde toe.

We bidden Henks vrouw Gelja en de kinderen, Gods onmisbare steun en kracht toe in deze moeilijke tijd van afscheid. Als kostbare herinnering blijft Henk voortleven in onze harten.


Namens bestuur en medewerkers,
Wim Nieuwenhuis, voorzitter

 

Lees ook: Henk Mulder neemt afscheid na 27 jaar trouwe dienst