mobiel zoek icoon

Organisatie

Bestuur

Dagelijks bestuur
Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug (voorzitter)
Alex de Vreugd, Amsterdam (secretaris)
Wiebe Dijkstra, Steenwijk (penningmeester)

Algemeen bestuur
Het Algemeen bestuur bestaat uit het Dagelijks bestuur én de volgende leden:
Wolter Hop, Bunschoten (bestuurslid)
Tinie de Vegt, Assen (bestuurslid)


Staf

Jaap Bönker, directeur
De directeur is in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement belast met de dagelijkse aansturing van de organisatie, onder toezicht van het bestuur. De directeur legt op regelmatige basis verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde beleid. 
E-mail:

Loes Pijper, projectmanager
De projectmanager zorgt dat de gegevens van de projecten volledig en juist zijn en behoudt contact met de projecten over de giften.
E-mail:

Michiel Steenwinkel, redacteur
Redacteur van alle gedrukte en online mediauitingen.
E-mail: m.steenwinkel@cgi-holland.nl 

Jan Barendse, CGI-ambassadeur in Israël
Jan en Mies Barendse verblijven (afgezien van coronatijden) vier keer per jaar zes weken in Israël. Vanuit hun uitvalsbasis in Migdal aan het Meer van Tiberias onderhouden ze intensief contact met gemeenten in heel het land. Zo bouwen ze bruggen tussen Arabische en Joodse gelovigen en de kerk in Nederland.
E-mail:

Johan van Otterloo, adresbeheer & boekhouding
Naast de boekhouding is onze administrateur ook verantwoordelijk voor het adresbeheer.
E-mail:
 

Erelid/ambassadeur

Henk Mulder, Borger
 

Vrijwilligers

Coördinator Gebedsmuur
Carien Mennegat
De coördinator Gebedsmuur draagt zorg voor de maandelijkse e-mail met gebedspunten uit Israël.
E-mail:

Bestuur en medewerkers CGI
V.l.n.r. Jaap Bönker, Johan van Otterloo, Wiebe Dijkstra, Loes Pijper, Alex de Vreugd, Michiel Steenwinkel, Tinie de Vegt, Wim Nieuwenhuis, Henk Mulder, Wolter Hop, Carien Mennegat, Jan Barendse


Overige medewerkers

Coördinator ICT
Ruben Hadders
De coördinator ICT is verantwoordelijk voor het functioneren van digitale media en adresbestanden.
E-mail:

Vormgeving & Online
Sybe de Vos (Sjoeal)
Vormgeving van alle gedrukte en online mediauitingen, onderhoud van de website en verzorgenvan de e-mailings.
E-mail:

Technische realisatie website
KerkSpot