mobiel zoek icoon

Online doneren

Ondersteun ook de messiaanse gemeenten en bedieningen in Israël!

In de selectielijst 'Project' kunt u een project selecteren waaraan u wilt geven. Donaties zonder vermelding van projectnummer worden als algemene gift aangemerkt en besteed. Wilt u geven voor het Zomerproject 2023, kies dan Noodhulpfonds P8001, o.v.v. 'Zomerproject’.

IBAN: NL19 INGB 0004 6519 92
t.n.v. Stichting Comité Gemeentehulp Israël

Alle giften aan CGI zijn belastingaftrekbaar (zie ook pagina ANBI).

We zijn erg dankbaar voor uw steun aan de projecten in Israël!
Wist u dat u ook kunt schenken via een periodieke gift? Een periodieke gift heeft een looptijd van minimaal vijf jaar. Hiervoor moet u gedurende deze periode tenminste 1 x per jaar een vast bedrag overmaken, maar dit kunt u bijvoorbeeld ook maandelijks doen. Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Een periodieke gift moet wel vastgelegd worden. Dit kan tussen de schenker en ons als ontvangende organisatie schriftelijk worden overeengekomen. Neemt u hiervoor contact met ons op via treasurer@cgi-holland.nl

Downloads:
- alternatieve manieren van doneren na stoppen acceptgiro (PDF)
- machtigingsformulier om in te vullen en per post te versturen (PDF)