mobiel zoek icoon

Online doneren

IBAN: NL19 INGB 0004 6519 92
t.n.v. Stichting Comité Gemeentehulp Israël

In de selectielijst 'Project' hieronder kunt u een project naar keuze selecteren. Alle giften aan CGI zijn fiscaal aftrekbaar (zie ook pagina ANBI). Donaties zonder vermelding van projectnummer worden als algemene gift aangemerkt en besteed.

We zijn erg dankbaar voor uw steun aan de projecten in Israël!

Wist u dat u ook kunt schenken via een periodieke gift?
Een periodieke gift heeft een looptijd van minimaal vijf jaar. Hiervoor moet u gedurende deze periode tenminste 1 x per jaar een vast bedrag overmaken, maar dit kunt u bijvoorbeeld ook maandelijks doen. Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Een periodieke gift moet wel vastgelegd worden. Dit kan tussen de schenker en ons als ontvangende organisatie schriftelijk worden overeengekomen. Neemt u hiervoor contact met ons op via treasurer@cgi-holland.nl