mobiel zoek icoon

Privacyverklaring & AVG

© foto: Chang Duong (Unsplash)

Privacyverklaring

Stichting Comité Gemeentehulp Israël, p/a Buttervin 42, 1619 DD Andijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jaap Bönker is de Functionaris Gegevensbescherming van CGI. E-mail: j.bonker@cgi-holland.nl

Stichting Comité Gemeentehulp Israël verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer (indien doorgegeven)
- E-mailadres (indien doorgegeven)

Stichting Comité Gemeentehulp Israël gebruikt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  • Verzenden van onze nieuwsbrief, zowel per post als digitaal 
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Stichting Comité Gemeentehulp Israël neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van stichting Comité Gemeentehulp Israël bij betrokken is.

Stichting Comité Gemeentehulp Israël is aangesloten bij kerkSPOT voor het beheer van de ledengegevens. Deze partij voldoet aan alle wettelijke eisen voor het beheer en opslag van de persoonsgegevens van onze leden. 

Stichting Comité Gemeentehulp Israël verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. stichting Comité Gemeentehulp Israël blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Stichting Comité Gemeentehulp Israël gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website.


Gegevens inzien/wijzigen/laten verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting Comité Gemeentehulp Israël en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar j.bonker@cgi-holland.nl

stichting Comité Gemeentehulp Israël wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beleid Datalekken

In het geval van een datalek vragen wij u het volgende document te lezen en z.s.m. contact op te nemen met dhr. J. Bönker (j.bonker@cgi-holland.nl) of bel naar 055 843 1904, maandag en woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Wanneer u geen gehoor krijgt, wilt u dan de voicemail inspreken? Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.