mobiel zoek icoon

Samenwerking 'Er op uit!'

Zowel Comité Gemeentehulp Israël als kinderwerkmethode Er op uit! zien het als hun taak om de kerk in Nederland bewust te maken dat Gods plan met het Joodse volk en het land Israël niet klaar is. CGI richt zich hierbij op de volwassenen. ‘Er op uit!’ richt zich op de kinderen tussen 6 en 12 jaar oud.

Het geloof doen
Met de kinderwerkmethode van Er op uit! staat doen van het geloof centraal. In zes jaar tijd gaan de kinderen tweemaal van voor tot achter door de Bijbel. In iedere les komt naar voren hoe de Here Jezus de vervulling is van alle verhalen, Hij is het Levende Woord. De kinderen worden meegenomen in de geschiedenis van God met de mens en ze gaan begrijpen dat zij onderdeel zijn van dat verhaal. Doordat in iedere les een praktisch lesdoel voor de kinderen zit, leren ze de verhalen direct te integreren in hun leven. Het doen van het geloof in het dagelijks leven staat centraal in iedere les.

Mikas (11 jaar):Het is nu niet alleen denken, maar ook doen.’

Vijf uitgangspunten

De methode kent vijf uitgangspunten:

  1. Kinderen ontdekken in de lessen spelenderwijs wat God hen door het verhaal wil leren.
  2. Ze krijgen regelmatig een Xpeditie opdracht mee naar huis om het geleerde in praktijk te brengen.
  3. De kinderen wordt geleerd om vanuit Bijbels perspectief naar zichzelf en de schepping te kijken.
  4. Doordat ze gaan moestuinieren leren ze vele lessen uit de Bijbel.
  5. De viering van de Gods feesten staat centraal in de methode, omdat de heilsgeschiedenis hier uit te begrijpen is.

 

Op de homepage van www.kinderwerkeropuit.nl worden deze punten verder toegelicht. 

Loïs (11 jaar): Je leert niet alleen maar met bijbelverhalen, maar je gaat bijvoorbeeld ook videoclips maken, je gaat in de tuin werken, op heel veel verschillende manieren leer je over de Here God en de Here Jezus.’

Liefde voor het Joodse volk
De ontwikkelaars van de methode streven er naar dat de kinderen liefde krijgen voor het Joodse volk. De samenwerking met CGI geeft de mogelijkheid om kinderen te verbinden met gelovige Joodse kinderen in Israël, zodat de kinderen in Nederland beseffen dat Israël en het Joodse volk er werkelijk zijn.


Lees ook: 

Kinderen gaan met het geloof aan de slag
Spaardoelen om mee te sparen voor de jonge generatie gelovigen in Israël!