mobiel zoek icoon

Ontmoet onze sprekers

Comité Gemeentehulp Israël stelt zich ten doel om messiaans-Joodse gemeenten en bedieningen in Israël te ondersteunen en christenen in Nederland te informeren over de messiaanse beweging in Israël èn over de Joodse wortels van het christelijk geloof.

De Bijbel is meer dan een historisch boek van en over Israël. De Bijbel spreekt ook over de rol die Israël in de toekomst zal spelen. Bijbels zicht op Israël leidt tot grote zegen in uw gemeente maar vooral ook in uw persoonlijk geestelijk leven. De sprekers van CGI zijn bereid om daarom naar uw gemeente, kring of vereniging te komen en vertellen u graag over de messiaanse beweging in Israël en de projecten die wij in Israël ondersteunen.

Studies CGI 2022
Download hier een opsomming van de soorten studies die CGI kan verzorgen. 

Voor de invulling van spreekbeurten of studie-avonden bieden wij: 

  • Sprekers die een bijbelgetrouw woord brengen, gericht op de relatie tussen Israël en de Gemeente
  • Boekentafel met verkoop van boeken
  • Collectedoel ten behoeve van een van de projecten van CGI voor messiaanse gemeenten en bedieningen

Klik hier om Comité Gemeentehulp Israël per mail uit te nodigen voor een spreekbeurt of presentatie of vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met u op!

Jaap Bonker

Jaap Bönker (directeur)

Jaap, getrouwd met Renske, komt al bijna dertig jaar in Israël en geeft al jaren studies over diverse onderwerpen die met dit fascinerende land en haar geschiedenis te maken hebben. Hij gebruikt in zijn (s)preekbeurten vaak allerlei voorwerpen die hij in de loop der jaren verzameld heeft om zijn spreken te illustreren. Onderwijs, voor jong en oud, is hem op het lijf geschreven. Israël en de volkeren, maar ook deelstudies over diverse onderwerpen kunt u van hem verwachten. Jaap organiseert reizen naar Israël en bezoekt plaatsen waar menig toerist nooit komt. Jaap woont in Andijk.

Jan Barendse

Jan Barendse (CGI-ambassadeur in Israël)

Jan is medeoprichter van CGI. Nadat hij vele jaren voorganger was, spreekt hij door heel Nederland in de wekelijkse erediensten van gemeenten. Tevens geeft hij onderwijs over allerlei thema’s die betrekking hebben tot de relatie tussen Israël en de Gemeente door middel van interactieve Bijbelstudies. Naast spreker is hij op dit moment CGI-ambassadeur in Israël. Viermaal per jaar reizen Jan en zijn vrouw Mies naar Israël. In die tijd bezoeken ze Messiaanse gemeentes ter bemoediging. Jan woont in Amsterdam.

Tinie de Vegt

Tinie de Vegt (bestuurslid)

Tinie de Vegt is van huis uit gereformeerd en is aangesloten bij de vGK in haar woonplaats Assen. Vanaf haar prille jeugd is de Bijbel hét boek in haar leven en raakt ze niet uitgeleerd over al het moois wat God heeft laten opschrijven voor Zijn Volk en de Gemeente. Daarom is ze ook al vanaf haar jeugd geïnteresseerd in Israël als Gods Volk. Ze mocht al vele keren naar Israël reizen om daar te werken, met Messiaanse Joden of in het leger. Getuigen van de Messias van Israël vanuit het Oude Testament is haar manier om in Israël te mogen uitdragen dat Yeshua/Jezus ook hún Messias is.

Michiel Steenwinkel

Michiel Steenwinkel (redacteur)

Michiel Steenwinkel deed de opleidingen journalistiek en theologie (hbo) en is in het dagelijks leven werkzaam als freelance journalist en sociaal ondernemer in jongerenwerk. Sinds enkele jaren schrijft hij voor het CGI-magazine 'GemeenteNieuws'. Vanuit zijn vakgebieden kan hij met behulp van foto- en filmmateriaal boeiend vertellen over de soms ingewikkelde maar bijzondere positie van gelovigen onder Joden en Arabieren in Israël. Michiel woont in Nootdorp.

Sybe de VosSybe de Vos (grafisch ontwerper)

Sybe de Vos kwam tijdens de Jezusbeweging (eind 1970) tot geloof. Een concert van Merv en Merla Watson en de eerste christelijke Loofhuttenfeestviering in Jeruzalem (1980) maakten duidelijk dat Jezus en Israël onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hij verdiepte zich in de Joodse wortels van het christelijk geloof en Bijbels Hebreeuws. Hij nam deel aan CGI-reizen, was docent van de Kesjercursus en Leerhuis Radio Israël. Sybe is geboeid door de Bijbel en heeft bijzondere belangstelling voor de relatie tussen christenen en Joden en spreekt graag over de eenheid van Oude- en Nieuwe Testament aan de hand van de wekelijkse synagogelezingen.

 


Wilt u een spreker uitnodigen? Vul dan hier uw gegevens in:
Postcode
Huisnummer
Toevoeging