mobiel zoek icoon

Project van de Maand: november 2022

The Bible Society in Israel

…het Woord terug naar Israël

De Bible Society in Jeruzalem is een onmisbare schakel tussen het Evangelie van Jezus en het volk van Israël. De organisatie geeft niet alleen de Bijbel (Oude en Nieuwe Testament) uit in modern Hebreeuws, er wordt ook veel lectuur ontwikkeld waaronder Kinderbijbels en kinder- en studieboeken. Comité Gemeentehulp Israël ondersteunt de organisatie omdat wij de Bijbel van het volk Israël hebben ontvangen en zien dat ook het Nieuwe Testament na 2000 jaar terugkeert naar Jeruzalem.

Ook is Kalisher bezig met het uitbrengen van kinderboeken over Jezus en zijn discipelen voor messiaanse gemeenten en als materiaal voor ‘outreach’. Daarnaast heeft The Bible Society ook pocket bibles laten drukken voor soldaten, zodat ze makkelijk hun bijbels mee kunnen nemen in het leger. Het nieuwste boekje gaat over de Bijbelse feesten en hoe de Messias in deze feesten wordt gereflecteerd. Ook wordt gewerkt aan studieboeken, onder meer over de messiaanse betekenis van het boek Daniël. Om dit naast Hebreeuws ook in het Russisch, Amhari en Frans beschikbaar te maken, is ruim € 10.000,- nodig.

Want uit Sion zal de Tora uitgaan…
Want uit Sion zal de Tora uitgaan… (opschrift boven vitrine)

CGI ondersteunt het werk van The Bible Society. Helpt u ook mee? Maak uw bijdrage over onder vermelding van P1771 Bible Society.

Elk project van de maand krijgt ten minste € 2.500,- uitgekeerd van CGI uit de algemene giften. Zorgt u ervoor dat dit bedrag nog verhoogd wordt? Doneer nu via de doneerknop rechts op deze pagina.

Social Media: