mobiel zoek icoon

Project van de Maand: april 2023

Matsliach

… Een fundament voor studenten

Matsliach betekent ‘succesvol’ in het Hebreeuws. En dat is precies wat de organisatie wil: dat jonge hoogopgeleide Israëli’s succesvol zijn. En dan vooral succesvol als discipelen van Jezus in de wetenschap, de kunst of het bedrijfsleven. De letters van het woord ‘Matsliach’ vormen in het Hebreeuws de afkorting van deze slogan: ‘Jonge leiders voor Israël en haar samenleving’.

Door deelname aan de conferenties van Matsliach worden studenten voorbereid op leven en werk in een seculiere samenleving met als doel om de Israëlische cultuur vanuit het Evangelie positief te beïnvloeden.

Tijdens de conferenties verdiepen jongeren zich in groepen van maximaal 12 deelnemers in onder meer de relatie tussen wetenschap en geloof. Ook leren ze de moderne cultuur beter te doorgronden vanuit een Bijbelse visie. Leider Akiva Cohen: ‘De Heilige Geest gebruikt onze gaven om in onze cultuur het verschil te maken. Dat kan zijn als arts, artiest of wetenschapper, wat dan ook…’

Matsliach informeel samenzijn
Fellowship onder de deelnemers van Matsliach

CGI ondersteunt het werk van Matsliach. Helpt u mee? Maak uw bijdrage over onder vermelding van P1762 Matsliach.

Elk project van de maand krijgt ten minste € 2.500,- uitgekeerd van CGI uit de algemene giften. Zorgt u ervoor dat dit bedrag nog verhoogd wordt?
Doneren kan via de doneerknop rechts op deze pagina.