mobiel zoek icoon

Project van de Maand: mei 2022

Shavei Tsion

‘Het is tijd Joden naar Israël te roepen.’

De gemeente Shavei Tsion in Haifa krijgt momenteel 15 Oekraïense gezinnen per dag met vragen om hulp. In april waren dat er nog maar 10 per week. Het aantal stijgt snel. Veel van die gezinnen hebben niets mee kunnen nemen op hun vlucht uit Oekraïne. Ze krijgen voedsel, kleding en eerste behoeften als beddengoed en luiers.

Voorganger Leon Mazin is momenteel erg druk met deze opvang. ‘Sommige Joodse gezinnen waren al jaren bezig om hun alijah te plannen en goed voor te bereiden, maar ze moesten nu alsnog halsoverkop het land verlaten.’

Hij wijst onder meer op Jeremia 16 waar over de uittocht uit het Noorderland wordt gesproken: ‘God stuurt eerst vissers en daarna jagers. In de jaren ’90 waren er veel christenen die Joden aanmoedigden alijah te maken. Die hoor ik nu niet meer. Nu worden deze Joodse mensen opgejaagd naar Israël. Het is tijd dat we onze mond openen en deze mensen naar Israël roepen.’   

Zelf kwam Mazin vanuit Wit-Rusland begin jaren ’90 naar Israël. In die jaren maakten honderd duizenden Joden alijah naar Israël om daar een nieuw bestaan op te bouwen. 90 procent van de gemeenteleden in Haifa heeft nog familie of vrienden in Oekraïne.
 


Leon Mazin


Oekraïeners ontvangen de eerste levensbehoeften via Shavei Tsion


Voedselproject ouderen
 

Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: ‘Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft’, maar: ‘Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft.’ Ik zal hen terugbrengen naar het land, dat Ik hun vaderen gegeven heb. ~  Jeremia 16: 14,15 (HSV)


Waarom uw steun?
Door deze gemeente te steunen, werkt u mee aan de vervulling van profetieën over de terugkeer van het Joodse volk naar het land dat hun voorvaderen was beloofd. Deze mensen hebben al hun bezittingen achter zich gelaten, kunnen niet meer bij hun bankrekening en komen met niets aan Israël. Gemeenten als Shavei Tsion ontfermen zich over deze mensen en geven ze hoop in de Messias van Israël.

Elk project van de maand krijgt ten minste € 2.500,- uitgekeerd uit de algemene giften van CGI. Zorgt u ervoor dat dit bedrag nog verhoogd wordt? Doneer nu via de doneerknop rechts op deze pagina.

Of bezoek Shavei Tsion via Social Media: