mobiel zoek icoon

Project van de Maand: januari

River of God

Libanese discipelen in Israël

De gemeente 'River of God' in de kustplaats Nahariya is een Arabische gemeente die hoofdzakelijk bestaat uit Libanese christenen. De meesten van hen kregen in het jaar 2000 asiel in Israël, toen het leger zich terugtrok uit het zuiden van Libanon. De 7.000 Libanezen die aan de zijde van Israël hadden gestreden tegen Hezbollah waren hun leven in hun eigen land na de terugtrekking niet zeker.

Hoewel Israël en Libanon nooit vrede sloten, kent de gemeente River of God wel degelijk hemelse vrede. Voorganger Joseph Haddad ziet zijn gemeente dan ook als voorproefje van wat komen gaat: Messiaanse vrede tussen de beide landen. Zijn gemeente zal daarin een rol spelen, zo gelooft Haddad. Hij brengt het nu al in de praktijk. 

De gemeente onderhoudt goede contacten met de Joodse bevolking en met messiaanse gemeenten in het noorden van Israël. Joodse voorgangers spreken bij de River of God en Haddad komt weer in messsiaanse gemeenten. Er zijn ook gezamenlijke evenementen.

De Libanezen zijn niet zomaar in Israël terechtgekomen. Haddad ziet hierin de hand van God en verwacht dat deze nieuwgeboren christenen ooit terugkeren naar Libanon om het Evangelie daar te brengen. Dan zal volgens hem het woord van Jesaja 29:17-20 in vervulling gaan: een profetie over Libanon dat in een gaarde zal veranderen, waar doven schriftwoorden horen en de ogen van (geestelijk) blinden zullen zien.

River of God is momenteel actief onder de vaak arme Arabische bevolking in Nahariya en omgeving. Haddad wil met zijn gemeente de Libanezen bereiken die in 2000 hun huis en haard moesten verlaten.


Vele pakketten worden uitgedeeld onder de arme Arabische bevolking

Voorganger Haddad is zelf gemotiveerd en geïnspireerd door de tekst uit Deuteronomium 15:11. ‘Want armen zullen nooit in het land ontbreken; daarom gebied ik u aldus: Gij zult uw hand wijd openen voor uw broeder, voor de ellendige en de arme in uw land’. Haddad: ‘Wij gehoorzamen Gods gebod dat zo actueel is in onze tijd. Wij dienen hen als de mond, de handen, de voeten en bovenal het liefhebbende en zorgzame hart van Jezus dat naar hen uitgaat met Zijn koorden van liefde. Wij geloven dat zij op Zijn tijd Hem als Heer en Verlosser zullen aannemen.’  

Waarom uw steun? 
CGI ondersteunt River of God vanwege het enorme getuigenis dat uitgaat van deze gemeente: een Arabische gemeente die verzoening tussen Jood en Arabier predikt en laat zien hoe dat in de praktijk werkt. De gemeente verstrekt veel voedselpakketten, kleding en andere producent aan de soms zeer arme Arabische bevolking in Noord-Israël. Dit is een enorm getuigenis van de liefde van God in de Joodse Messias.

Een uitgebreider verhaal over het ontstaan van deze gemeente is te vinden op onze website: GemeenteNieuws juni 2019.

Elk project van de maand krijgt ten minste € 2.500,- uitgekeerd uit de algemene giften van CGI. Zorgt u ervoor dat dit bedrag nog verhoogd wordt? Doneer nu via de doneerknop rechts op deze pagina.