mobiel zoek icoon

Project van de Maand: zomer 2023

Geef Russische Joden in Israël een nieuw thuis

Elke maand zoeken duizenden Russische Joden een nieuwe toekomst in Israël. Zij ontvluchten het land dat in korte tijd is veranderd in een dictatuur onder leiding van president Poetin. Messiaanse gemeenten in Israël helpen deze mensen een nieuwe toekomst op te bouwen.

Vluchtelingen vanuit de voormalige Sovjet Unie komen in groten getale naar Israël
Vluchtelingen vanuit de voormalige Sovjet Unie komen in groten getale naar Israël

Uit cijfers van het Joods Agentschap blijkt dat in de eerste twee maanden van dit jaar er in totaal 12.658 nieuwkomers zijn geregistreerd in Israël. Het gaat om mensen met ten minste één Joodse grootouder die alijah maken en op grond van de Wet op de Terugkeer een nieuwe toekomst krijgen in Israël. De overgrote meerderheid van hen komt uit de voormalig Sovjet-Unie staten: 11.516 mensen. Van hen komen er 10.203 uit Rusland en maar weinig uit Oekraïne. Eerder werd al duidelijk dat sinds het uitbreken van de oorlog er ook Oekraïense Joden naar West-Europa trokken.

Er zijn sinds de immigratiegolf uit de jaren ’90 veel Russisch sprekende messiaanse gemeenten ontstaan. Nieuwe immigranten van nu vinden daar vrij makkelijk aansluiting, ze spreken de taal en kennen de cultuur. De gemeenten bieden praktische hulp en geestelijke bijstand. Volgens pastor Liebenberg van de gemeente Beit Hallel in Ashdod een ‘effectieve manier om de liefde van Jezus te tonen aan nieuwkomers.’ Diverse mensen hebben inmiddels een keuze gemaakt om Jezus als hun Messias en Heer te volgen.

Voorganger Leon Mazin van de gemeente Shavei Tzion (Terugkeer naar Sion) ziet hier een duidelijke vervulling in van Bijbelse profetieën, zoals die van Jeremia 16:
De dag zal komen – spreekt de HEER – dat er niet meer wordt gezegd: ‘Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd’, maar: ‘Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen hij het verdreven had.’ Ik zal hen terugbrengen naar hun land, dat ik hun voorouders gegeven heb. Ik laat vissers komen om hen te vangen – spreekt de HEER-, en daarna laat ik jagers komen om hen op elke berg en elke heuvel, zelfs in de rotskloven op te jagen. (Jeremia 16: 14-16)
‘We kunnen niet om Gods woord heen dat het volk oproept terug te keren naar Sion,’ zei Mazin eerder al.

Er zijn ook gemeenten die bijeenkomsten beleggen om de nieuwkomers een warm welkom te heten en hen te vertellen over Gods plan met Israël, wat voor veel mensen totaal onbekend is. De gemeente Rivieren van Levend Water in Karmiel doet dat bijvoorbeeld en bidt dat de harten van deze mensen open gaan voor de liefde van God. De gemeente heeft ook een distributiecentrum voor huisraad. Veel nieuwkomers zijn met niets naar Israël gekomen en kunnen ook niet meer bij hun Russische bankrekening.

Zowel Joden als niet-Joden vonden een opvangplek in Israël. De mensen met tenminste één Joodse grootouder kunnen Israëlische burgers worden. Velen van hen hebben inmiddels een huis. De niet-Joden houden een vluchtelingenstatus en krijgen geen hulp of huisvesting van de staat Israël. Een deel van hen is inmiddels weer vanuit Israël verder getrokken naar de Verenigde Staten of naar Europa.

Messiaanse gemeenten maken geen onderscheid tussen deze groepen en helpen iedereen. De gemeente Kehilat haKarmel heeft veel niet-Joodse vluchtelingen opgevangen en tijdelijke woonruimte geboden. De gemeente houdt elke avond korte samenkomst. Pastor Danny Sayag: ‘De mensen zijn niet verplicht om hierbij aanwezig te zijn, maar velen komen wel en een aantal heeft nieuw leven in de Heer ontvangen. Deze mensen komen ook naar onze Sabbatsvieringen.’

Doneren?

Help de gemeenten in Israël om deze mensen een nieuwe toekomst te geven in Israël. Het is nog steeds hard nodig!

Geef aan het Noodhulpfonds 8001 of geef direct voor één van de genoemde gemeenten:

P1777 Beit Hallel, Ashdod

P1714 Rivers of Living Water, Karmiel

P1745 Kehilat haKarmel, Haifa

P1796 Shavei Tzion

Elk project van de maand krijgt ten minste € 2.500,- uitgekeerd van CGI uit de algemene giften. Zorgt u ervoor dat dit bedrag nog verhoogd wordt? Doneren kan via de doneerknop rechts op deze pagina.