mobiel zoek icoon

ANBI

Algemene gegevens

Stichting Comité Gemeentehulp Israël
p/a Buttervin 42
1619 DD Andijk
055 843 1904
info@cgi-holland.nl
RSIN-nummer: 807863166
KvK-nummer: 34114422


Doelstelling Stichting Comité Gemeentehulp Israël

Stichting Comité Gemeentehulp Israël is bij de belastingdienst bekend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt o.a. in dat giften aan CGI aftrekbaar zijn bij de Aangifte Inkomsten Belasting.

Publicatieplicht ANBI

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen 2022

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen 2021

Comité Gemeentehulp Israël heeft de visie en stelt zich ten doel:
A. Messiaans-Joodse gemeenten en bedieningen in Israël ondersteunen met gebed en financiële middelen.
B. Christenen en gemeenten in Nederland informeren over de Messiaans-Joodse gemeenten in Israël en over de Joodse wortels van het christelijke geloof. Uitgangspunt hierbij zijn twee citaten uit de brieven van de apostel Paulus in het Nieuwe Testament:

  1. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen (Romeinen 15:27)
  2. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken…. (Efeziërs 2:14)


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Meerjarenplan 2020 - 2025


Beloningsbeleid

Bestuurders
Bestuursleden ontvangen, indien zij aan de vereisten voldoen, een gepaste onkostenvergoeding. Dit is een vergoeding voor de werkelijke kosten òf een vaste onkostenvergoeding - als contract-vrijwilliger - van maximaal 180 euro per maand met een maximum van 1.800 euro per jaar. Volgens de regels die de Belastingdienst hiervoor heeft vastgesteld. Bestuursleden kunnen ervoor kiezen hun uitgekeerde vrijwilligersvergoeding als gift terug te storten aan stichting CGI maar zijn dat niet verplicht.

Vrijwilligers
Contract-vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de gemaakte onkosten conform de regeling die geldt voor bestuurders, mits zij voldoen aan de vereisten ten aanzien van de beschikbare uren. Short-term vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

Directie
De directeur ontvangt een modaal salaris naar rato van zijn/haar parttime contract. Daarnaast ontvangt hij/zij een onkostenvergoeding en een variabele reiskostenvergoeding.


Actueel verslag van activiteiten

Lees hier het activiteiten jaarverslag 2022
Lees hier het activiteiten jaarverslag 2021
Lees hier het activiteiten jaarverslag 2020
Lees hier het activiteiten jaarverslag 2019
Lees hier het activiteiten jaarverslag 2017
Lees hier het activiteiten jaarverslag 2016
Lees hier het activiteiten jaarverslag 2015


Financiele verantwoording


Klik hier voor het financieel jaarverslag 2022
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2021
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2020
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2019
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2018
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2017
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2016
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2015