mobiel zoek icoon

Joodse en Arabische voorgangers roepen gezamenlijk op tot onderlinge vrede

Joodse en Arabische voorgangers in Israël roepen op tot eenheid tussen beide bevolkingsgroepen. Zowel Messiaanse Joden als Arabische christenen zouden volgens hen juist na de geweldsuitbarstingen rond de Gaza-oorlog in mei het goede voorbeeld moeten geven. In een gezamenlijke verklaring roepen ze op om ‘de eenheid in de Messias tot uitdrukking te brengen: in liefde, wederzijdse hulp en standvastigheid.’

De oorlog van de afgelopen maand tussen Israël en de terroristische beweging Hamas in de Gazastrook heeft veel schade aangericht in de verhoudingen tussen Joden en Arabieren in Israël.
Het is bij conflicten rond Gaza niet eerder gebeurd dat er zoveel geweld was tussen beide bevolkingsgroepen in Israël. We hebben allen de beelden kunnen zien van lynchpartijen op straat, brandend auto’s, verwoest straatmeubilair en brandende synagoges. Bij het ter perse gaan van dit blad was er een wapenstilstand met Hamas overeenge- komen. Maar de onderlinge verhoudingen zijn op scherp gezet.

De voorgangers schrijven dat ‘hun hart gekweld is vanwege de uitingen van geweld in ons land waar we allemaal samenleven.’ De vrees bestaat dat het zaad van haat, angst en wantrouwen wortel heeft geschoten door de laatste Gaza-oorlog. De voorgangers zeggen daarom dat dit misschien wel de tijd bij uitstek is, waarin Joodse en Arabische gelovigen hun gezamenlijk licht kunnen laten schijnen.

Leah Ortiz, vrouw van voorganger David Ortiz, gaf de Messiaanse website All Israel News nog een praktisch advies: ‘Als Joden een Arabische buur hebben, stap erop af en blijf praten met hen en bekijk of je iets kunt betekenen of dat je hen kunt helpen. En datzelfde geldt voor Arabieren (met Joodse buren).’ Ook de Carmelgemeente op de Karmelberg benadrukt in hun nieuws- brief de onderlinge eenheid die gelovigen hebben: ‘We zijn toegewijd aan onze missie van één nieuwe mens. Om samen te staan als Jood, Arabier en heiden, als een getuigenis van Jezus’ liefde.’