mobiel zoek icoon

‘Maak in geloof een vaccinatiekeuze’

’Of je nu wel of niet een covid-vaccin neemt, maak je keuze in ieder geval in geloof. En laten we elkaar niet veroordelen als iemand een andere keuze maakt dan wijzelf. Gods soevereiniteit staat boven onze keuzen.’

Woorden van voorganger Peter Tsukahira van de Karmel gemeente bij Haifa, die hij sprak in maart op het moment dat Israël als eerste land uit de lockdown kwam.

In veel gemeenten in Israël worden weer voorzichtig samenkomsten georganiseerd mét bezoekers. Ook bij de Karmel gemeente is dat het geval. Zowel mensen die gevaccineerd zijn als mensen die niet gevaccineerd zijn, mogen komen. Maar het totaal aantal bezoekers blijft wel beperkt zodat ook mensen die zich niet hebben laten prikken veilig zijn. Deze situatie kan snel leiden tot discussies en verdeeldheid binnen een gemeente. Bovendien kent Israël nu een groen paspoort dat geldt als vaccinatiebewijs. Het geeft iemand meer vrijheid en rechten. Maar de Karmel-gemeente vraagt zeker geen vaccinatiebewijs bij de deur. Tsukahira: ‘Er zijn leden van de gemeente die beide prikken al hebben gehad. En er zijn mensen in de gemeente die het vaccin geweigerd hebben. We staan het niet toe dat het vaccin onze gemeente verdeelt. Liefde van God houdt ons bijeen.’

Zelf geeft hij geen advies over het vaccin. Hij stelt dat dit een persoonlijke geloofskwestie is, dat onze kennis beperkt is en dat God dat weet. ‘Wat duidelijk is, is dat er mogelijk risico’s aan vaccinatie zijn en risico’s aan niet-vaccineren. Er is geen honderd procent veilige plek. Sommige gelovigen nemen het vaccin om anderen te beschermen. Andere gelovigen nemen het bewust niet vanwege de onbekendheid met de bijwerkingen en gevolgen op langere termijn.’ Tsukahira toont begrip voor beide standpunten.

Hoewel Israël voorop loopt met vaccineren, is het bepaald niet zo dat alle Israëli’s het vaccin ook nemen. De twijfels die in veel landen leven, zijn er ook in Israël. En natuurlijk kent met ook in Israëlische gemeenten de gedachte dat het vaccin te maken heeft met het merkteken van het beest uit het Bijbelboek Openbaring.

Tsukahira stelt er iets groters tegenover. Hij citeert diverse teksten uit de Romeinen- en Efezebrief en zegt. ‘We behoren allemaal tot de Heer, we zijn niet van onszelf. Of we nu leven of sterven, we zijn van de Heer. Gods soevereiniteit staat boven onze keuzes. God weet wat we denken en voelen. Hij leidt ons door dit dal van misschien moeilijke keuzes. En mocht ik een foute keuze maken, dan zal Hij die ombuigen tot iets goeds omdat ik de keuze maak in geloof en voor zijn aangezicht.’

Hij legt daarbij de link met een discussie uit de dagen van Paulus. De kwestie over het wel of niet eten van offervlees dreigde sommige gemeenten destijds te verdelen. De ene gelovige wilde onder geen beding vlees eten dat aan de afgoden was geofferd. De andere gelovige zag het als gewoon voedsel voor het lichaam en dankte God ervoor.

Tsukahira geeft toe dat het eten van offervlees en het nemen van een vaccin twee verschillende zaken zijn. Maar volgens hem kunnen we het principe van het offervlees gebruiken in de vaccinatiediscussie. Paulus roept zijn lezers op om keuzes waar de Bijbel geen klip en klaar antwoord op geeft, te nemen in geloof en voor het aangezicht van God. Om elkaar er vervolgens niet om te veroordelen.

Verder benadrukt Tsukahira dat we niet alleen van God zijn, maar ook aan elkaar zijn gegeven. Het is daarom beter ons te focussen op wat ons als gelovigen bindt en versterkt dan op wat ons verdeelt. Om zo gezamenlijk het licht van God uit te stralen in de wereld om ons heen. Ten slotte doet hij een duidelijke oproep aan zijn toehoorders:

  • Laten we de besluiten rond vaccineren voor onszelf in geloof nemen.
  • Laten we niet oordelen over mensen die een andere keuze maken dan wijzelf.
  • Laten we de richtlijnen van de overheid zo goed mogelijk navolgen.
  • Laten we als het lichaam van de Messias in eenheid het licht van God verspreiden.

En daarbij bidden om wijsheid voor de regering, dat ze goede keuzes maken in overeenstemming met Gods wil!