mobiel zoek icoon

Messiaanse muziek in Israël

Muziek is bij uitstek hét middel om het Woord verder te dragen. Vanouds wordt de Tora en ook het gebed in de synagoge gezongen. De Psalmen vormen hét liedboek van Israël. Vanaf het begin heeft de messiaanse beweging in Israël steeds een eigen muzikaal geluid gehad. Die eigenheid zit 'm niet alleen in het gebruik van oosterse melodieën of instrumenten. Wat de liederen echt anders maakt is dat het volk, het land en vooral de Schriften van Israël centraal staan. De liedteksten komen vaak rechtstreeks uit de Bijbel of drukken een intieme band met God uit. De liederen zijn ook een geestelijke graadmeter. Daarom nu ook een muziekrubriek.


SOLU Israel: Roependen in de woestijn

Solu Israel 2023

Deze eerste keer aandacht voor een nog vrij jonge band: Solu Israel.

Ongeveer 7 jaar geleden begonnen Shilo en Sarah ben Hod een gebedswerk in hun stad aan de rand van de Judese woestijn. Als jongeren werden ze op sleeptouw genomen door het echtpaar Jon Mark and Sandra Davis vanuit het jeugdwerk van het 24/7-gebedshuis Succat Hallel. Shilo's ouders leidden een messiaanse gemeente in Ma'ale Adumim. Op z'n zesde kreeg hij een piano van zijn moeder (met de opdracht om te studeren).

Op z'n dertiende schreef hij zijn eerste aanbiddingslied en als 15-jarige leidde hij al de aanbidding in de gemeente. Na zijn diensttijd in de IDF werd hem een high-techbaan aangeboden. Toch voelde Shilo zich geleid om zich aan het gebeds- werk te wijden. Hij trouwde met jeugd- liefde Sarah en na een periode van samen dienen in aanbidding en gebed kreeg hij de baan alsnog. In de loop van de tijd vormde zich rondom het echtpaar een muziekgroep, bestaande uit Sarah's jon- gere zus Rebekah, Shilo's jongere broer Yedidyah, Levi, de zoon van Jon Mark en Sandra, en goede vriend Netanel. Zo werd begin 2022 Solu ('Bereid de weg') Israel geboren, met als motto Jesaja 40:3:

Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEER.

Solu wil vanuit aanbidding en gebed het Lichaam van de Messias in Israël helpen groeien, maar ook een licht voor de vol- ken zijn, om zo de weg te bereiden voor de komst van de Messias.

Bron: KehilaNews en www.soluisrael.org

Spotify

You Tube