mobiel zoek icoon

Nu is de tijd om voor Israël op de bres te staan

Extra Nieuwsbrief Oorlog - oktober 2023

De oorlog tussen Hamas en Israël grijpt ons allemaal aan. Op deze extra nieuwspagina leest u wat messiaanse gemeenten in het gebied rond Gaza doen, wat u in Nederland kunt doen in deze dagen en hoe u mee kunt bidden tijdens een (tweede) bidstond op donderdag 2 november.

Oorlog

De brute en weerzinwekkende moordpartijen op Israëlische ouderen, mannen, vrouwen, kinderen en baby’s hebben Israël diep geschokt. Er zijn grote zorgen over het lot van de meer dan 200 Israëlische gijzelaars in Gaza. Het machtige Israëlische inlichtingensysteem en leger waren op 7 oktober jl. niet in staat weerloze burgers te beschermen. Israël is begonnen aan een grootscheepse aanval op Hamas in Gaza, waarvan we de gevolgen nog niet kunnen overzien.

 

Noodfonds keert uit

Voor dagen als deze heeft Comité Gemeentehulp Israël een noodfonds. Wij keren deze week uit aan messiaanse projecten in het gebied rond Gaza. Deze gemeenten doen geweldig werk. Ze bieden praktische noodhulp, troost en geestelijke ondersteuning. De gift is ook een bemoediging waarin wij als gelovigen uit de volken de gelovigen in Israël ondersteunen. Steun Israël door te doneren aan ons Noodfonds.

 

DONEER ONLINE

 

Overzicht gemeenten in crisisgebied

 

City of Life, Sderot

Het stadje Sderot is voor jaren getraumatiseerd door de weerzinwekkende moordpartijen van Hamas afgelopen week. De bevolking is geëvacueerd naar veiliger gebieden. Het gezin van voorganger Michael en Dina Biner verblijft tijdelijk in de regio Jeruzalem. Het verhaal van Biner over wat er op zaterdag 7 oktober gebeurde, leest u HIER. De gemeente zal de komende tijd de handen vol hebben aan het bijstaan en ondersteunen van mensen. Het pas gestarte project Muziek van Vrede voor traumaverwerking van kinderen, zal meer dan ooit nodig zijn.

 

Beit Hallel, Ashdod

David Ratner, lid van deze gemeente is zaterdag omgekomen toen Hamas zijn legerbasis bestormde. Junior-voorganger Sasson Pochtar is opgeroepen als reservist en zal mogelijk Gaza binnen moeten gaan. Zijn vader Israel Pochter zorgt voor zijn gemeenteleden in Ashdod. In zijn dagelijkse video’s op social media haalt hij Jesaja 40 aan: “Troost, troost mijn volk” en dat is wat hij ook doet: ouderen en gezinnen bezoeken om samen deze donkerste dagen voor Israël door te komen. Het team waagt soms z’n leven om tijdens luchtalarm voedsel te kopen en te brengen bij mensen die er zelf nu niet op uit kunnen. Ook brengt het team voedselpakketten naar de soldaten die nu op geïmproviseerde wijze gelegerd zijn aan de grens met Gaza.

 

 

Shekinah Ashkelon, Ashkelon

Veel raketten zijn er afgelopen week neergekomen op de stad Ashkelon. Gemeenteleden hebben dagen doorgebracht in de schuilkelders. Ondanks de oproep van de Israëlische regering aan inwoners om de stad te verlaten, blijven veel gemeenteleden. Ze voelen de roeping om te kijken hoe ze mensen kunnen helpen die niet in staat zijn te vertrekken. Ook zij verdienen onze steun.

 

Kehilah, Kiryat Shmona

Ook in het noorden van Israël houdt men de adem in. Het is deze week al tot schermutselingen gekomen tussen Israël en de terroristische organisatie Hezbollah in Libanon. Men is bang voor een grootschalig tweede front. De gemeente van voorgangersechtpaar Israel en Marti Iluz kookt maaltijden voor soldaten die hier gelegerd zijn. Zij bieden troost en hoop in Israëls bangste dagen aan mensen in het noorden.

 

Wat kunt u doen?

 

BIDDEN

Gebed is nu heel hard nodig. De strijd tussen Israël en Hamas is een geestelijke strijd die ten diepste gaat om de verwezenlijking van Gods plan met Israël. De vijand wil die verhinderen, met als gevolg veel onschuldige doden aan beide zijden. Gebedssuggesties vindt u hier.

 

GEVEN

Onze praktische hulp is hard nodig. Israël ligt momenteel voor een deel plat: mensen worden opgeroepen voor het leger, werk en inkomsten vallen weg, mensen kunnen of durven hun huis niet uit en hebben gebrek aan dagelijkse goederen. Geef daarom via ons noodfonds. Wij zorgen dat het terecht komt op de plekken waar de nood het hoogst is.

 

DONEER ONLINE

 

Gezamenlijke bidstond Israël-organisaties

Donderdag 7 december houdt een aantal Israël-organisaties opnieuw tijdens deze oorlog een gezamenlijke bidstond. Deze vindt plaats bij Near East Ministry in Voorthuizen en wordt ondersteund door o.a. Christenen voor Israël, De Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem, Centrum voor Israëlstudies, Israël en de Bijbel en Comité Gemeentehulp Israël.

Deze organisaties roepen op om in eenheid te bidden, voor Israël, de omliggende landen, voor Jood en Arabier, voor allen die lijden onder de verschrikkelijke gebeurtenissen van deze dagen. We komen samen niet om te praten, te discussiëren, of meningen te delen, maar om samen gehoor te geven aan Gods opdracht om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem.

Tijd: Donderdag 7 december, 16.00-18.00 uur
Locatie: NEM-landgoed zowel in onze Menorah zaal als bij het Shalom Panorama, Voorthuizerweg 5 te Nijkerk. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met info@neareastministry.nl