mobiel zoek icoon

Project van de Maand: mei 2023

Desert Ark

Een huisgemeente in de woestijn

Avishai en Jolanda Pinchas wonen in Kadesh Barnea, een moshav in de Negev woestijn, tegen de Egyptische grens aan. Vanuit hun contacten met Israëli’s is in 2017 een huisgemeente ontstaan.

El Shaddai, huisgemeente in Beersheva

Deze gemeente heet El Shaddai, wat vertaald kan worden met ‘boezem van God’. Dat drukt het verlangen van God uit om Zijn volk vertroosting en genezing aan zijn boezem te laten ervaren. Iets wat ook duidelijk op het hart van Avishai en Jolanda ligt. Ze doen dat door te bidden voor Israeli's die ze ontmoeten in hun dagelijks leven. Niet alleen voor lichamelijke genezing maar ook voor innerlijke. Dit laatste vooral door profetische woorden of ook wel woorden van kennis van God door te geven.

Ze hebben het verlangen en de visie om hun bediening uit te breiden door middel van het openen van een koffieshop in Be’ersheva met een ruimte voor gebed en samenkomst.

Eerder ontfermde de familie Pinchas zich al over vluchtelingen met hun Desert Ark. Zo vingen ze een groep vluchtelingen uit Afrika op. Dit verhaal wordt verteld in deze video:

Avishai is geboren en getogen in Tel Aviv en afkomstig van orthodox religieuze ouders vanuit Jemen en Jolanda is een Nederlandse die in 1995 naar Israël kwam om in Haifa af te studeren. Samen hebben ze 5 kinderen.

Avishai PinchasJolanda Pinchas
Avishai en Jolanda Pinchas

CGI ondersteunt het werk van Desert Ark. Helpt u mee? Maak uw bijdrage over onder vermelding van P1781 Desert Ark.

Elk project van de maand krijgt ten minste € 2.500,- uitgekeerd van CGI uit de algemene giften. Zorgt u ervoor dat dit bedrag nog verhoogd wordt?
Doneren kan via de doneerknop rechts op deze pagina.