mobiel zoek icoon

Spaardoelen 'Er op uit!'

Comité Gemeentehulp Israël ondersteunt Messiaanse gemeenten in Israël met middelen en gebed. Inmiddels bestaan er vijftig gemeentebanden tussen gemeenten in Nederland en Messiaanse gemeenten in Israël.

De samenwerking kan op de volgende manieren vruchten gaan opleveren. CGI heeft contacten met vele gemeenten in Nederland en Israël (Messiasbelijdende gemeenten) en kan kindergroepen aan elkaar verbinden zodat Er op uit! gemeenten kunnen gaan sparen en bidden voor kindergroepen in Israël. En wie weet wat daar verder uit voort kan komen.

Spaardoel 1

Kehilat Shekinat Yeshua – Familie Borenstejn - Ashkelon -  P 1721

Bryan en Melany zijn de jongerenleiders en verzorgen wekelijks de aanbidding in de gemeente Shekinat Yeshua (Glorie van Jezus) in Ashkelon. Ook leiden ze de bijbelstudiegroep voor de jongeren. Het is niet makkelijk om het geloof te delen in (het zuiden van) Israël, want evangeliseren onder minderjarige is bij wet verboden in Israël. “Bij minderjarigen móeten we toestemming vragen van de ouders. Anders kunnen we de politie op ons dak krijgen," zegt Melany. Met de contante terreurdreiging (mogelijke raketbeschietingen uit het zuiden) is het echt een uitdaging om je vertrouwen op God te blijven stellen. 

Spaardoelen: 
•    nieuwe instrumenten om God mee groot te maken tijdens de lofprijzing in de gemeente. 
•    Evangelisatiemateriaal om meer jongeren te bereiken in de omgeving van Ashkelon.

zie voor een sfeerimpressie de korte interviews met Melany en Bryan uit de gemeente. 

Spaardoel 2

Kehilat HaDerech – Yossi en Ronit Ovadia – Karmiel – P 1737

In de gemeente Haderech (‘de weg’) van Yossi en Ronit Ovadia zitten veel kinderen en tieners. Er wordt in het kinderwerk veel gevraagd van de jeugdleiders. Jaarlijks worden er tienerkampen georganiseerd om de jeugd actief betrokken te maken bij Gods plannen voor het land en het volk Israël. De ruimte voor de tieners is helaas nog niet af. 

Spaardoel: 
•    de inrichting van het jeugdhonk wat zich bevind in de garage van de gemeente. De gemeente is onlangs naar een nieuw pand verhuisd.

Spaardoel 3

Lech l’cha – Jeruzalem -  P 1720 

Lech L’cha is een discipelschapstraining van drie maanden die jonge Israëlische gelovigen helpt groeien in geloof door middel van onderwijs, aanbidding, leiderschapstraining en ontmoeting met andere gelovigen. Ze willen discipelen maken die discipelen maken die op hun beurt weer discipelen maken. Ze rusten jonge Israëlische gelovigen toe voor het leven en een bediening in de gemeente en/of in de samenleving. Lech L’cha wil het leven van jongeren grondvesten in het woord van God en hen helpen een plek te vinden die past bij hun roeping en gaven.

Spaardoel:
•    Tijdens de periode in het leger is het voor veel jongeren moeilijk om het geloof God vast te houden. Ze voelen zich in die periode erg alleen en hebben weinig medestanders waar ze het geloof mee kunnen delen. Bid dat de basis die gelegd wordt door het werk van Lech l’cha voldoende is om deze moeilijke tijd te doorstaan en het geloof niet te verliezen. Jullie kunnen meepsaren voor de ontwikkeling van goed onderwijs zodat het programma van Lech L'cha zijn vruchten kan afwerpen.

Giften

IBAN nummer: NL19 INGB 0004651992
BIC-code: INGBNL2A

Project 1721: Kehilat Shekinat Yeshua
Project 1737: Kehilat Haderech
Project 1720: Lech L'cha

Zie voor alle projectnummers de lijst onder messiaanse gemeenten en messiaanse bedieningen. Giften zonder vermelding van een projectnummers worden als algemene gift aangemerkt en ter beoordeling van het CGI besteed. Dank voor uw gebed en financiële steun!


Terug naar: Samenwerking 'Er op uit!'