mobiel zoek icoon

Herstel van Alle Dingen

Asher Intrater is de oprichter van Revive Israel Ministries en de senior pastor van een aantal gemeenten in Jeruzalem en Tel Aviv. Hij was met Dan Juster en Eitan Shishkoff ook een van de oprichters van Tikkun International en is bestuurslid van The Messianic Alliance of Israel en Aglow International.

Het herstel van alle dingen heeft te maken met het geloof dat ondanks intense vervolging en verdrukking in de eindtijd, er ook een wereldwijde opwekking zal plaatsvinden die zal leiden tot de Tweede Komst van Jezus. Die opwekking zal leiden tot een herstel van alle goede dingen die God beloofd heeft.

Herstel houdt in dat alle goede dingen naar Gods plan werkelijkheid zullen worden. Volgens Jesaja 60 zal de glorie van God zichtbaar worden in de stad Jeruzalem. Gedeeltelijk tijdens de tijd van de Grote Verdrukking vóór de Tweede Komst, maar meer volledig na de Tweede Komst. Wat betekent de belofte van de manifestatie van Gods heerlijkheid in Sion voor de Kerk en het volk Israël? Wie is daarbij betrokken en wat zal er gebeuren? De schrijver heeft geprobeerd om die profetie enigszins ‘uit de doeken te doen’.

Dit boek is geschreven om de lezer te helpen om de Bijbelse concepten te begrijpen. Op een bepaalde manier zijn deze thema’s een ‘Messiaanse Ecclesiologie’ – een Joodse manier om de internationale christelijke Kerk in haar beste en meest positieve zin van het woord te begrijpen.

Asher: ‘Het is mijn bedoeling dat dit niet enkel een leuke vorm van onderwijs wordt ‘over’ die ideeën, maar dat het voor ons een praktische handleiding en een architecturaal ontwerp zal vormen, die ons erbij helpen om die ideeën werkelijkheid te laten worden. Het moet ons oproepen en aanvuren tot de juiste vorm van eenwording. Ik hoop dat dit boek je zal bemoedigen en je geloof zal versterken!’

Het boek kwam in het engelstalig gebied uit onder de titel 'Alignment'.

« Terug